przyp08

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp08
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Więcej na temat lojalności wobec lokalnych władz, nie tylko rosyjskich, jako ogólnej zasadzie panującej w społeczności żydowskiej por. Wodziński 2008: 249.