przyp11

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp11
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Pod pojęciem języki determinujące należy rozumieć języki oddziaływujące na jidysz w procesie kształtowania się języka, od których jidysz przejmował nie tylko słownictwo, ale także pewne cechy gramatyczne.