przyp12

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp12
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Język hebrajsko-aramejski to funkcjonalne połączenie języków żydowskiej religii: hebrajskiego i aramejskiego, które w stosunku do jidysz były dawcą wielu wyrazów związanych z szeroko rozumianą religią, obrzędowością i tradycją.