Izoglosy w Prusach

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Izoglosy w Prusach
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
Dolno i wysokoniemiecki w Polsce.jpg
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Izoglosy w Prusach wyznaczają granicę pomiędzy językiem dolnoniemieckim a wysokoniemieckim (red.mapy: Jacek Cieślewicz, za: Mitzka 1943: 80a)