Lodzer Zeitung

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Lodzer Zeitung
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
Lodzer Zeitung.jpg
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Ukazująca się od 1863 roku Lodzer Zeitung była prawdopodobnie pierwszym czasopismem wydawanym w Łodzi (przedruk za: Urban 2004: 166)