Zapożyczenia w gwarze łódzkiej

Załącznik do języka: wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus


Nazwa załącznika
Zapożyczenia w gwarze łódzkiej
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
zapożyczenia łódzkie.jpg
Język
wysokoniemieckie Wlkp,Galicji,Kongresówki i Prus

Szczegóły

Wśród zapożyczeń w gwarze łódzkiej dominowały polonizmy (za: Effenberger 2010: 37)