przyp14

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp14
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Carfat to biblijne określenie średniowiecznych terenów romańskich (por. Aszkenaz jako określenie terenów germańskich). Zatem język carfacki lub judeo-carfacki to język używany przez Żydów zamieszkujących w średniowieczu tereny romańskie. To co odróżniało go od lokalnych języków romańskich, to przede wszystkim zapis przy pomocy znaków alfabetu hebrajskiego oraz zapożyczenia z języka hebrajsko-aramejskiego, odnoszące się przede wszystkim do sfery religijnej.