Zapis wiersza Der Liga-Jirg

Załącznik do języka: hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa


Nazwa załącznika
Zapis wiersza Der Liga-Jirg
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
wiersz_Der_Liga_Jirg.jpg
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa

Szczegóły

Pierwsza strona zapisanego fonetycznie wiersza Der Liga-Jirg - według nagrania przeprowadzonego w 1916 roku w Starym Bielsku/Altbielitz (za: Bock 1916b: 225)