J.Gara czyta swój utwór "Z Śwojmła kom cyryk"

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
J.Gara czyta swój utwór "Z Śwojmła kom cyryk"
Rodzaj
nagranie/audio
Nazwa pliku
Z Śwojmła kom cyryk-69f0134a-5b3d-4c95-998f-facbf63634ae.WAV
Język
wilamowski

Szczegóły

Józef Gara (1929-2013) czyta swój utwór Z Śwojmła kom cyryk opublikowany w Zbiorze wierszy o wilamowskich obrzędach i zwyczajach (Gara, Józef 2003). Wilamowice: Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice "Wilamowianie", str. 55.
Tekst dostępny również: http://pl.wikisource.org/wiki/Z_%C5%9AWOJM%C5%81A_KOM_CYRYK.
nagrał: Tomasz Wicherkiewicz w lutym 2013 r.