przyp15

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp15
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Autorką terminów odnoszących się do dwóch różnych podejść do badania języka jidysz: germanocentrycznego vs. slawocentrycznego jest Ewa Geller (2008:19).