przyp16

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp16
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Na tej samej bazie powsta(wa)ły takie kolonialne odmiany germańskie w południowej Polsce, jak np. wilamowski z Wilamowic czy hałcnowski z bielsko-bialskiej enklawy językowej (por. np. tytuł artykułu: Weinreich, Uriel 1958. „Yiddish and Colonial German in Eastern Europe. The differential impact of Slavic”, w: American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicist. Gravenhage: Mouton & Co.