przyp17

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp17
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Jidysz przy użyciu znaków alfabetu hebrajskiego stworzył odrębny alfabet, który należy nazywać alfabetem jidysz. Podstawowa różnica między alfabetem hebrajskim a jidysz polega na zaadaptowaniu niektórych liter, które w jidysz zaczęły oddawać samogłoski oraz niewystępujące w hebrajskim połączenia spółgłosek do zapisu głosek, takich jak [ż], [cz] czy też [dż]. Alfabet jidysz, w odróżnieniu od alfabetu hebrajskiego, posiada zatem samogłoski.