przyp01

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
przyp01
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Jeśli nie wskazano inaczej, termin Prusy odnosi się do regionu Niemiec, a nie bałtyckich Prusów i terenów przez nich zamieszkanych.