przyp06

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Georg Wenker (1852-1911) – niemiecki językoznawca, pionier dialektologii niemieckiej. Znany z rozsyłania zestawu 40 zdań do miejscowych nauczycieli z prośbą o odesłanie ich transkrypcji na miejscowe dialekty, dzięki czemu w latach 1877-1887 zgromadził materiał z całych Niemiec. Pozwoliło to na utworzenie korpusu dialektów niemieckich przechowywanego w archiwum w Marburgu.