przyp19

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp19
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Obradująca w 1908 r. konferencja w Czerniowcach, stolicy wielojęzycznej i wielokulturowej Bukowiny, była pierwszą konferencją poświęconą językowi jidysz. Grupa działaczy na rzecz jidysz, pisarzy, dziennikarzy, intelektualistów, wśród których znaleźli się Icchok Lejb Perec, Szalom Asz, Hirsz Dowid Nomberg, Nojech Pryłucki oraz jej inicjator Natan Birnbaum, obradowała nad losem jidysz w społeczności żydowskiej w Europie Wschodniej. Ostatecznie w wyniku zaciętej dyskusji ze zwolennikami języka hebrajskiego jidysz został uznany, obok hebrajskiego, za narodowy język żydowskiej diaspory.