Wilamowice w Sejmie część 1

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
Wilamowice w Sejmie część 1
Rodzaj
film/video
Nazwa pliku
Wilamowice w Sejmie1.wmv
Język
wilamowski

Szczegóły

amatorski film z konferencji Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych zorganizowanej 5 listopada 2013 r. w Sejmie RP przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP oraz Biuro Analiz Sejmowych.
W trakcie konferencji Tymoteusz Król wygłosił referat nt. Ginący język i kultura Wilamowic, po którym Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wilamowice zaprezentował 10-minutowy program językowo-artystyczny.

©  Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Wilamowice i Rafał Sznajder.

Transmisja całości konferencji:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=F90662DF9568D7E3C1257C1500485468#