przyp26

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp26
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Należy w tym miejscu podkreślić, że granica między dialektem polskim a litewskim stała się umowną granicą dzielącą Europę Wschodnią na teren oddziaływania chasydyzmu oraz teren działalności misnagdów, ruchu opozycyjnego wobec chasydyzmu (Geller 1994: 68).