przyp05

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
przyp05
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

W literaturze (np. Wicherkiewicz 2001) pojawia się przekonanie, że nie jest to wiersz pochodzący z Wilamowic, a jedynie zapisany przez autora. Komentarze do zbioru poezji Bukowskiego (Wagner 1935: 311), sam jego układ, a także „nieludowy” styl wiersza, a przede wszystkim fakt, że nie jest on zapisany w języku wilamowskim, potwierdzają tezę o tym, że sam Bukowski jest jego autorem.