przyp06

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Karl Olma określa język uciekinierów z Kóz jako „starośląski górski dialekt”, który zbliżony był do wilamowskiego (1983: 28-29). Warto odnotować, że określenie śląski, górski dialekt, zarezerwowane jest w nauce(np. Jungandreas 1933) raczej na określenie mowy niemieckojęzycznych mieszkańców północnych stoków Sudetów.