przyp07

Załącznik do języka: wilamowski


Nazwa załącznika
przyp07
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
wilamowski

Szczegóły

Latosińskiemu chodziło zapewne o język gocki. Język ten należał do wymarłej obecnie grupy języków wschodniogermańskich. Miejscem, w którym język ten używany był najdłużej (w wersji ostrogockiej) był Krym, jednak i tam nie używa się go od ok. XVII wieku. Zresztą porównania Latosińskiego wydają się być dość kontrowersyjne. Przykładowo wilamowskie słowo bałd (wnet), łączy on z „gotyckim” balths, a nie niemieckim bald.