przyp27

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp27
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Więcej na temat Nojecha Pryłuckiego por. YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe: http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Pry%C5%82ucki_Noah [dostęp 1.09.2012].