przyp08

Załącznik do języka: hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa


Nazwa załącznika
przyp08
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa

Szczegóły

Ten sposób rozumienia dialektu, choć poddawany krytyce, żywy jest do dzisiaj. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, podaje następującą definicję dialektu:
regionalna odmiana języka narodowego; mowa ludności (zwykle wiejskiej), zamieszkującej region, który pod względem kulturowo-politycznym nie dominuje w państwie; dialekty danego kraju różnią się zespołem cech językowych, głównie fonetycznych i leksykalnych [...] Jednostką terytorialnie mniejszą od dialektu jest gwara (1995: 72).
Konsekwencją takiego podejścia jest interpretacja wyników spisów powszechnych z XVIII i XIX wieku, w których pytanie o język używany w domu traktowano utożsamiano z pytanie o narodowość.