przyp28

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp28
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Pod pojęciem protosamogłosek należy rozumieć zrekonstruowane przez Maxa Weinreicha samogłoski, które, jak zakłada amerykański jidyszysta, były pierwotnymi samogłoskami języka jidysz, a w toku historii inaczej rozwijały się w poszczególnych dialektach jidysz.