przyp16

Załącznik do języka: hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa


Nazwa załącznika
przyp16
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
hałcnowski i bielsko-bialska wyspa językowa

Szczegóły

Organizacje zrzeszające byłych mieszkańców bielskiej wyspy językowej wydawały lub wydają swoje periodyki (np. Bielitz-Bialaer Rundbrief aus Hannover, Beskidenland. Eine Zeitschrift des Österreichisches Heimatbundes Beskidenland).