przyp29

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp29
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Max Weinreich w Geszichte fun der jidiszer szprach (1973), wyd. ang. History of he Yiddish Language (1983, 2008) zrekonstruował system protosamogłosek języka jidysz. W odniesieniu do niego współcześnie prowadzone są badania dialektologiczno-historyczne pozwalające zrekonstruować nie tylko fonetyczne cechy dystynktywne poszczególnych dialektów, ale także zakładane wcześniejsze stadia rozwoju języka jidysz. Także Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry (LCAAJ), cały czas powstający atlas językowy dialektów używanych przez Żydów Aszkenazyjskich, używa do opisu różnic fonetycznych klasyfikacji protosamogłosek wypracowanej przez Weinreicha.