Kierunki osadnictwa niemieckiego 1939-1944

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
Kierunki osadnictwa niemieckiego 1939-1944
Rodzaj
obraz/image
Nazwa pliku
osadnictwo_II_wojna.jpg
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

Główne kierunki osadnictwa niemieckiego w czasie okupacji ziem polskich w latach 1939-1944. (za: Brzezina 1989: 34)