przyp07

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
przyp07
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

W latach 30. XX wieku w katolickich gminach w Małopolsce (byłych terenach zaboru austriackiego) znajdowało się 48 państwowych szkół; w 43 nauczano po polsku, w 2 po niemiecku, a w 3 po polsku i ukraińsku. W 32 szkołach język niemiecki był osobnym przedmiotem, w 16 nie. Lekcje religii prowadzone były w 14 szkołach po niemiecku, w 33 szkołach po polsku, a w jednej mieszanym językiem (Kauder 1937: 8).