przyp09

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
przyp09
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

Pojęcie Wasserpolnisch (dialectus aquatico-polonicus) w XVII i XVIII wieku oznaczało tylko geograficzne pochodzenie dialektu z obszarów nadodrzańskich. W XIX wieku słowo to posiadało już jednoznacznie wydźwięk pejoratywny, oznaczało gorszą, niecywilizowaną, „rozwodnioną” polszczyznę (Eser 2000: 297).