przyp11

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
przyp11
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

W tej części Górnego Śląska, która została przyznana Polsce, oddano łącznie 225 431 niemieckich oraz 284 052 polskich głosów. Głosy niemieckie wyniosły zatem 44,2% wszystkich oddanych. Do głosowania uprawnione były tylko osoby powyżej 20 roku życia, tak więc nie mogło w nim wziąć udziału jeszcze co najmniej 150 000 Niemców. Poza tym odliczyć należy również 42 600 uprawnionych do głosowania Niemców, którzy w czasie plebiscytu nie mieszkali już na terenie Górnego Śląska. W 1922 roku 332 771 osób na Górnym Śląsku deklarowało swoją przynależność państwową do Niemiec, z których do 1925 roku do Niemiec wywędrowało 117 000 osób, a do 1940 roku liczba ta wzrosła do 150 000. Na Górnym Śląsku pozostało wówczas ok. 180 000 Niemców, a na Śląsku Cieszyńskim ok. 30 000, co razem wynosiło 16% wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. W spisie ludności z 9.12.1931, podczas którego pytano o język ojczysty, 90 545 respondentów w województwie śląskim opowiedziało się za językiem niemieckim, z czego 68 735 przypadło na wschodnią część Górnego Śląska, a 21 810 na Śląsk Cieszyński. Fakt, że spis prowadzony był przez polskich prawicowych rachmistrzów może nie dawać wiarygodnego wyniku (Kauder 1940: 7, 8).