Brockhaus 1997

Załącznik do języka: niemieckie dialekty Śląska


Nazwa załącznika
Brockhaus 1997
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
niemieckie dialekty Śląska

Szczegóły

Brockhaus. Die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden. 7.& 14. Band. 1997, 1998. Lepizig-Mannheim: F.A. Brockhaus.