przyp37

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp37
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Więcej na temat burzliwej historii jidysz w Izraelu por. Cwiszn 4/2011, który poświęcony jest właśnie tej tematyce.