przyp38

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp38
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Żydowski Obwód Autonomiczny w Birobidżanie, będący obecnie częścią Federacji Rosyjskiej, powstał przy granicy Związku Radzieckiego z Chinami 7 maja 1934 r. Był on częścią stalinowskiej polityki etnicznej i odpowiedzią Stalina na idee syjonizmu. Pomimo że utworzony został jako radziecka alternatywa państwa żydowskiego, Żydzi nigdy nie stanowili w nim większości. Więcej  na ten temat por. Patek, Artur 1997. "Birobidżan - sowiecka ziemia obiecana?", w : Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR.