przyp13

Załącznik do języka: litewskie odmiany


Nazwa załącznika
przyp13
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
litewskie odmiany

Szczegóły

t, d tak samo jak č, dž pozostały niezmienne w zapożyczeniach i nowych słowach, np. tinkas (z pol. tynk), jak i przed takimi samogłoskami į > ī, i, które pochodzą od starszego nosowego ę, np. płd. auksz. tįsc, lit. liter. tęsti ‘przeciągać, kontynuować’, płd. auksz. dėdį, lit. liter. dėdę ‘wujka’ (Zinkevičius 1978: 42).