przyp47

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
przyp47
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Por. np. zbiór stylizowanych tekstów w książce Marii Brzeziny 1986. Polszczyzna Żydów, Warszawa: PWN.