Wexler 1991

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
Wexler 1991
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Wexler, Paul. 1991. "Yiddish – The Fifteenth Slavic Language. A Study of Partial Language Shift from
Judeo-Sorbian to German", International Journal of the Sociology of Language 91.