Geller 2008: 685-686

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
Geller 2008: 685-686
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Geller, Ewa 2008. „Germanocentric vs. Slavocentric Approach to Yiddish”, w: Vom Wort zum Text. Studien zur Deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Warszawa: Instytut Germanistyki, s. 681-693.