Kondrat 2010: 62

Załącznik do języka: (polski) jidysz


Nazwa załącznika
Kondrat 2010: 62
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
(polski) jidysz

Szczegóły

Kondrat, Agata 2010. Nikt nie mówi dzisiaj w jidysz?, w: Cwiszn, Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce 1/2.