Tryjarski 2010: 364-365

Załącznik do języka: armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki


Nazwa załącznika
Tryjarski 2010: 364-365
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
armeno-kipczacki / ormiańsko-kipczacki

Szczegóły

Tryjarski, Edward 2010. Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.