Słabig 2009

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Słabig 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Słabig, Arkadiusz 2009. „Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej w województwie szczecińskim w latach pięździesiątych XX w.”, w: Jarosław Syrnyk (red.) Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cuodzoziemców. Warszawa: IPN, s. 32-56.