Foss 1971

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Foss 1971
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Foss, Gustaw 1971. Die niederdeutsche Siedlungsmundart im Lipnoer Lande. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.