Schemionek 1881

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Schemionek 1881
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Schemionek, August 1881. Ausdrücke und Redensarten der Elbingschen Mundart. Danzig: Bertling.