König 1991

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
König 1991
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

König, Werner 1991. dtv-Atlas zur deutschen Sprache. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.