Hermann-Winter 1995

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Hermann-Winter 1995
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Herrmann-Winter, Renate 1995. „Sprachen und Sprechen in Pommern”, Niederdeutsches Jahrbuch 118: 165-187.