Bogusławski 1900

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Bogusławski 1900
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Bogusławski, Wilhelm 1900. Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. T. IV. Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk.