Zielińska 2007

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Zielińska 2007
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Zielińska, Anna 2007. „Język a tożsamość na pograniczu białorusko-polskim (na przykładzie badań na Grodzieńszczyźnie)”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 91-101.