Mironowicz 2010

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Mironowicz 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Mironowicz, Eugeniusz 2010. „Białorusini w Polsce (1919-2009)”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 9-28.