Zieliński 2012

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Zieliński 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Zieliński, Miłosz J. 2012. „Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś”, Wiadomości Historyczne 302: 20-28.