Sajewicz 1993

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Sajewicz 1993
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.