Czykwin 2010b

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Czykwin 2010b
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Czykwin, Elżbieta 2010b. „Białoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 29-46.