Kalina 2010

Załącznik do języka: białoruskie gwary


Nazwa załącznika
Kalina 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
białoruskie gwary

Szczegóły

Kalina, Jerzy 2010. „Białorusini w Polsce w prasie, radiu i telewizji (1956-2008)”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 63-76.